שלושה עשר אלף זוגות מתגרשים בישראל בשנה, חלקם של הזוגות פונים בתביעות

לבית המשפט,ובשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בכמות הזוגות הפונים

לגישור ומעדיפים לסיים את נישואיהם בהליך גישור גירושין.

  

ההליך האלטרנטיבי לגירושין בהליך גישור הנו הגשת תביעה לגירושין בבית המשפט או

בבית הדין הרבני, הבעל והאשה לוקחים ייצוג עורך דין המנהלים עבורם מאבק משפטי,

מאבק ששופט או דיין יכריע בו.

 

מה גורם למספר גדל והולך של זוגות להעדיף כיום הליך גישור גירושין

על פני הליך משפטי לסיום נישואיהם?

 

 

1. בגישור יש לבני הזוג שליטה על התוצאה – כיון שהליך גישור גירושין הנו הליך

בהסכמה, התוצר הסופי מותנה ברצון והסכמות שני הצדדים, ולכן לצדדים יש למעשה

שליטה מלאה על התוצאה. לעומת זאת בכל הליך משפטי (בבית המשפט למשפחה או

בבית הדין הרבני) השליטה עוברת לשופט או דיין שיחליטו עבור בני הזוג על ילדיהם,

רכושם ועתידם הכלכלי.

 

2. גישור הוא הליך מהיר - הליך גישור גירושין אופייני מתחיל ומסתיים בד"כ בתוך 4-8 שבועות, בעוד גירושין בהליך משפטי יארכו מספר לא מבוטל של חודשים עד שנים.

 

3. גישור הוא הליך חסכוני – גישור גירושין הנו הליך זול משמעותית לעומת הליך משפטי בו שני הצדדים לוקחים ייצוג משפטי, פער העלויות הנו פי עשר ויותר מכך.

 

4. הגישור הוא הליך וולונטרי – ההצטרפות של כל צד לגישור גירושין רצונית, כך גם השתתפותו לאורך כל הגישור וחתימתו על הסכם הגירושין בתום הגישור, לאורך כל הדרך הכל נעשה מרצון, לכן זהו תהליך נטול סיכון, זאת לעומת הליך משפטי בו צד אחד תובע וצד שני נתבע, אין הסכמות ויש סיכונים לשני הצדדים.

 

5. בגישור אין מפסידים, בגישור יש רק מרוויחים – כיון שמדובר בהליך רצוני, הליך של הסכמות, מחוייב שהתוצאה תהיה טובה לשני הצדדים WIN-WIN, וזאת לעומת תוצאה בהליך משפטית המאופיינת תמיד בצד אחד המרוצה יותר וצד אחד המרוצה פחות WIN-LOSE.

 

6. גישור הוא הליך חיובי – שנעשה ברוח טובה, באוירה נינוחה, בהקשבה, בהסכמות, לעומת הליך משפטי שבו נחווה מאבק משפטי יותר ארגסיבי או יותר מתון, אולם לעולם לא בהסכמות וברוח של חיוב. להבדל זה משמעות גדולה בהשפעה השלילית של ההליך על הילדים ובהשפעה על עתיד התקשורת בין הצדדים.

 

7. גישור מאפשר המשכיות בתקשורת – אתם אמנם מתגרשים אולם לנצח תמשיכו להיות הורים משותפים. גישור גירושין הנעשה ברוח טובה מאפשר המשך קשר חיוני וחיובי בין הצדדים, ורק כשתגיעו לשם תבינו עד כמה נחוץ הדבר לאורך שנים לאחר הגירושין.

 

8. גישור גירושין הנו הליך דיסקרטי – כל הנעשה בהליך הגישור חסוי בפני בית המשפט או כל גורם חיצוני אחר. פרטיותכם נשמרת ואין חשש שיעשה שימוש בהסכמות שהתקבלו בגישור בהליך משפטי במידה ולא חתמתם על הסכם גירושין מוסכם.

 

9. פתרונות גמישים התפורים לכם – הליך גישור גירושין מאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות ייחודיות התפורות לצרכיהם ולצרכים הספציפיים של ילדיהם. בבית המשפט שופט יקבע פסיקה בהתאם לשיקול דעתו ובהתחשבות פחותה ברצונות ובצרכי הצדדים.

 

10. הסכמה תשיג יותר ממאבק – אנו נוטים להיות שבויים בתפיסה שבמאבק כוחני נשיג יותר, וכי הסכמה היא התפשרות, טעות. גישור אינו בהכרח פשרה, ומניסיון של שנים, משא ומתן של הסכמות מניב תוצאות טובות יותר לשני הצדדים מאשר מאבק משפטי.

 

עשר סיבות להתגרש בגישור גירושין