תקנות פרסום השירות לגישור גירושין

תקנון זה מתמצת את המגבלות העיקריות בפרסום פעילות אתר זה.

 

  • הפרסום של שירות הגישור לגירושין מעמיד בפניכם את האפשרות להגיע לפגישת היכרות בלתי מחייבת ולהחליט בסופה האם הליך הגישור והמגשר מתאימים לדרישותיכם, והאם תהיו מעוניינים להכנס להליך הגישור באמצעות משרדנו.

  • פניה למשרדנו ו\או הגעה לפגישת היכרות איננה מחייבת את בני הזוג בקבלת שירותנו בהמשך.

  • ככלל בני הזוג יחדיו או כל אחד מהם לחוד ראשי בכל שלב משלבי הגישור להפסיק את הליך הגישור.

  • גישור בגירושין הנו הליך דיסקרטי וחסוי, לא יינתן ייעוץ אישי טלפוני לצד אחד במהלך השירות.

  • משרד הגישור "לחיצת יד" מציע מעת לעת "חבילת גישור" כשירות ללקוחותיו, המשרד רשאי להפסיק ולהציע אפשרות זו בכל עת.

  • ט.ל.ח.