• מה מטרתו של גישור זה? במה ייחודו? למי זה מתאים?
  • מה תפקידו של המגשר בתהליך?
  • מהם היתרונות של הגישור בתהליך גירושין?
  • האם אנחנו כזוג מסוכסך מתאימים בכלל לגישור?

גישור גירושין מהו

 

 

 

גישור גירושין הוא סדרת מפגשים בין בני הזוג לבין מגשר, מרבית המפגשים מתקיימים בפורום משותף (שני בני הזוג והמגשר) וחלקם מתבצעים בנפרד (כל צד בנפרד עם המגשר). בהליך הגישור הצדדים מציפים את הצרכים שלהם במתכונת מודרכת ומונחית שמטרתה להציף את כל הסוגיות הנוגעות בהליך גירושין. המגשר מוביל את תהליך באופן מובנה עד לפתרון מלא ונכון המשרת את שני הצדדים ואת ילדיהם כצד נוסף ומהותי שלא נוכח בדיון.

הליך הגישור מתבצע מרצון הצדדים ובהסכמה מלאה לכל אורכו.

..גישור לגירושין הוא

באלו נושאים דנים    

 

 

 

במהלך גישור גירושין אנו מלבנים שלושה תחומים עיקריים שבסופו של דבר מהווים שלד להסכם הגירושין:

 

1.חלוקת רכוש.

2.משמורת ילדים והסדרי ראייה.

3.דמי מזונות.

 

במסגרת תהליך גישור לגירושין אנו נוגעים ומתייחסים למגוון נושאים נוספים בהתאם לסיטואציה. בסופו של דבר תהליך הגישור יכסה כל היבט של הפרידה קטן כגדול.

מה המטרה    

 

 

 

המטרה היא להשיג פרידה וסיום נישואים בדרך הנכונה ביותר לשני בני הזוג ולילדיהם.

מטרת התהליך הנה להציף את כל הנתונים בסיטואציית הגירושין וסיום הזוגיות, לנתחם ולהגיע בכל אחד מהם להסכמה בין בני הזוג באשר למה יקרה ביום סיום פרק הנישואין.

המטרה מושגת כשבתום התהליך מנסחים הסכם גירושין וחותמים עליו. הסכם זה מסדיר

את כל היבטי הפירוק והסוגיות המשותפות בין הצדדים.

 

גישור איננו שיפוט או פשרה    

 

 

המגשר איננו שופט ואיננו בורר, המגשר אינו

מחליט מי מהצדדים צודק ומה מגיע למי.

מטרת גישור לגירושין איננה ליישם את ההלכות בבתי המשפט או להגיע לפשרות או להשכין שלום בין הצדדים.

מטרתו של הגישור היא לסייע לצדדים להגיע לפתרון נכון מלא ומתאים ביותר האפשרי עבורם, בדרך של הבנה והסכמה המסתכמים בהסכם גירושין העונה לצרכי כל הצדדים באופן אופטימלי.

תפקיד המגשר   

 

 

מגשר הנו מומחה בניהול משא ומתן אפקטיבי, השולט בהובלת תהליך הגישור על פי

כללים ושלבים מובנים שהוכיחו עצמם כמובילים לתוצאות. המגשר מנהל את מפגשי

הגישור ומנתבם כך שצרכיהם של שני הצדדים לסכסוך יוצפו ויבואו על פתרונם בהסכמה.

זוהי אמנות אשר דרוש לביצועה הן כישורים הן ידע והן ניסיון בתחום.

מגשר גירושין טוב יצליח להביא צדדים מסוכסכים המצויים בנתק תקשורתי ורגשות קשים

למצב שבו יווצרו שיח, הקשבה,  הבנה ולבסוף הסכמה. מגשר טוב מוביל סכסוכים זוגיים

שנראים כבלתי פתירים לפתרון מוסכם העונה על צרכיהם של שני בני הזוג וילדיהם.

..במה שונה    

 

 

ייחודו של תהליך גישור גירושין הנו במורכבותו הרגשית והמהותית. מסיבה זו נדרשים מספר מפגשים

על מנת למצות את התהליך ולהגיע לפתרון מלא ונכון.

זוגות בסכסוך גירושין הפונים לייצוג משפטי ולתביעה בבית המשפט למשפחה או לתביעה בבית הדין

מגלים שחלק מן ההכרעות המתקבלות מזכות צד אחד כזוכה וצד אחר כמפסיד, על כל המשתמע.

בכל מקרה שכזה לא בני הזוג מחליטים על גורלם, צד שלישי מחליט - שופט או דיין.

רק בגישור כל הנעשה קורה בהסכמה הדדית בלבד. לשני בני הזוג שליטה מלאה על השתתפותם

בתהליך וזכותם בכל רגע נתון להפסיקו.

 

למי זה מתאים   

 

כל זוג אשר החליט להתגרש עשוי להתאים לגישור. הדבר דורש סף בשלות ונכונות לשמוע ולהשמיע, ולהכנס למסלול של הקשבה ורצון לפתור סוגיות.

לעיתים בני זוג במצבים קיצוניים פונים לתהליכים אחרים ומאוחר יותר מוצאים את עצמם בחדר הגישור.

לעיתים בני זוג בסערת רגשות לוקחים פסק זמן למחשבות, ומגיעים אל גישור לגירושין לאחר זמן.

לטובת בני הזוג וילדיהם גישור הוא התהליך האופטימלי והרצוי לכל זוג בסוף דרכו המשותפת.